حمله عناصر مسلح در روز گذشته به یک گشتی امنیتی که خودروی حمل پول در شرق عربستان را همراهی می کرد، به کشته شدن دو مامور امنیتی انجامید.

به گزارش پرس شیعه، شاهدان عینی تاکید کردند که یک دستگاه خودروی سفید رنگ، به “خودروی حمل پول” که یک گشتی امنیتی آن را همراهی می کرد، نزدیک شد و سرنشینان آن با تیربار به سمت گشتی شلیک کردند. یکی از آنها توانست مقداری پول را که همراه دو تن از نیروهای گارد ویژه بوده است، به چنگ آورد؛ در حالی که راننده “خودروی حمل پول” به مرکز پلیس سیهات گریخت و تیراندازان نیز از محل حادثه فرار کردند.

به نوشته روزنامه الحیات عربستان، سرهنگ زیاد رقیطی سخنگوی پلیس در منطقه الشرقیه تصریح کرد که “ساعت نه و نیم صبح روز یکشنبه و هنگامی که یکی از گشتی های امنیتی در حال انجام ماموریت خود در همراهی و پاسبانی از خودروی حمل پول در شهر سیهات در استان قطیف بوده اشت، عناصر مسلح ناشناخته به سمت نیروهای امنیتی تیراندازیکردند که بر اثر آن گروهبان یکم شجاع بن علی الشمری فرمانده این گشتی و نیز گروهبان عثمان شایم الرشیدی به شهادت رسیدند. طرفهای ذیربط در پلیس استان قطیف تحقیقات جنایی در خصوص این جنایت تروریستی را آغاز کردند؛ این تحقیقات همچنان ادامه دارد تا عاملان آن شناسایی شوند”.