مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید علی آقا قاضی حافظ شیرازی را عارف کاملی می دانستند…

به گزارش پرس شیعه؛ مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید علی آقا قاضی، حافظ شیرازی را هم عارفی کامل می دانستند و اشعار مختلف او را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر می‌فرمودند؛ ولی معتقد بودند که: ابن فارض که شاگرد محی‌الدین است از وی اکمل است و از «دیوان حافظ» و از اشعار ابن فارض در «نظم السُّلوک» (تاثیه کبری) و غیره بر این مطلب شواهدی ذکر می نموده‌اند… مرحوم قاضی می‌فرموده‌اند: محیی‌الدین روزی به ابن فارض گفت:
خوب است شما شرحی بر دیوان خود بنویسید!
این فارض گفت: حضرت استاد! «فتوحات مکّیه» شما، شرح دیوان من است….(۱)

۱- «روح مجرّد» ص ۳۴۳ و ۳۴۷
کتاب اسوه عارفان – ص ۱۰۱