استاد حوزه علمیه گفت: سبک زندگی دنیوی بیانگر مونس‌ های انسان در جهان آخرت است چرا که حقیقت اعمال و رفتار دنیوی انسان در آخرت به صورت آشکار ظاهر می‌شود و پیامبر اکرم(ص) فرمودند رفتار دنیوی انسان بیانگر حالات آخرت انسان است.

به گزارش پرس شیعه؛ محمد شجاعی، استاد حوزه علمیه، شامگاه ۱۸ فروردین در کلاس اخلاقی که در حسینیه اثنی عشری شهرری برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های بهترین برادر و همنشین انسان، گفت: در روایت ذکر شده که بهترین برادر و همنشین انسان کسی است که او را از دیگران بی‌نیاز کند.

وی افزود: اگر شخصی توانایی برطرف کردن نیاز بستگان خود را داشته باشد ولی این عمل را انجام ندهد خداوند در قیامت به دلیل عدم انجام آن، او را مجازات می‌کند چرا که سبب شده اطرافیان خود را به دیگران محتاج کند.

شجاعی ادامه داد: دفاع کردن، محبت کردن، همراهی کردن و اغنای معنوی از اموری است که برادر مومن می‌تواند در حق همنشین و دوست خود انجام دهد و در روایت است که اگر برادری نتواند از نظر اقتصادی نیاز برادرش را برطرف کند حداقل او را در آن سختی همراهی کند.

استاد حوزه علمیه با اشاره به خصوصیت دیگر برادر و همنشین خوب، گفت: روایت است که بهترین برادر تو کسی است که با تو مساوات داشته باشد و تو را در امور خود شریک کند چرا که این عمل سبب بی‌نیازی تو از دیگران می‌شود.

وی درباره اعمال شایسته انسان مومن در حق دیگران، تصریح کرد: هر آنقدر که انسان نسبت به دیگران خروجی مفید و خوب داشته باشد خداوند نیز به همان اندازه خیر و برکت به او عطا می‌کند و این عمل موجب قرب الی‎الله می‌شود.

شجاعی با اشاره به روایتی از امیرمومنان علی(ع) فرمودند بهترین برادران تو در انجام عمل خیر برترین هستند، ابراز کرد: تربیت و خودسازی سبب آمادگی انسان‌های مؤمن در تحقق عمل خیر و نیکو در هر زمان و مکانی است چرا که آنان عامل‌ترین مردم در نیکوکاری و السابقون السابقون هستند.

وی درباره مونس‌های حقیقی انسان در جهان آخرت، گفت: سبک زندگی دنیوی بیانگر مونس‌های انسان در جهان آخرت است چرا که حقیقت اعمال و رفتار دنیوی انسان در آخرت به صورت آشکار ظاهر می‌شود و پیامبر اکرم(ص) فرمودند رفتار دنیوی انسان بیانگر حالات آخرت انسان است.