جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی صبح امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه، وزیر ارتباطات در این جلسه گفت: تصدی گری دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به دیگر حوزه ها به حد پایینی رسیده است.

وی گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت با درآمد۲هزار میلیارد تومان ‌در سال در مقایسه با اپراتورها و دیگر شرکت های FCP تنها ۶ تا ۷ درصد حجم بازار ارتباطات در کشور را دارد. 

جهرمی ادامه داد: حجم‌ بازار ارتباطات کشور ۳۵ هزار میلیارد تومان است که مطابق تکلیف برنامه ششم‌توسعه باید ۲.۵ برابر شود که با وجود عقب ماندگی بخش ارتباطات ثابت امیدوار به رسیدن به این توسعه هستیم

وی گفت: توسعه در بخش موبایل رخ داده است و نمی توان آن را ۲.۵ برابر کرد اما بازار بخش ثابت نشان می دهد یک دهم چیزی است که باید باشد و می توان آن را توسعه داد.