انجمن فلسفه تعلیم و تربیت نشست آموزش عالی و تربیت دینی را با سخنرانی خسرو باقری ۱۴ آذرماه برگزار می کند.

به گزارش شیعه پرس، درنشست «آموزش عالی و تربیت دینی» خسرو باقری به عنوان سخنران حضور دارد.

نشست آموزش عالی و تربیت دینی سه شنبه ۱۴ آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ به نشانی اتوبان چمران، پل نصر، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برپا می شود.

بیشتر بخوانید.....
روزه داری عمر را طولانی می کند