رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با اشاره به تلاش برخی برای ضربه زدن به روند سیاسی، از مجازات کسانی که خیانت در امانت کرده اند خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت: ملت عراق سرمایه کشور است و عراق با آن پیروز می شود و رشد می کند و بر می خیز و سلامت می شود.

وی افزود: ما توانستیم که کشور را حفظ کنیم.ما با چالش های دشوار و خطرناک گمراه و انحراف کننده روبرو هستیم.همه چالش ها و همه دشوارهای و همه خطرها از بین می رود مگر دودستگی در داخل بیت واحد.

عمار حکیم تاکید کرد: چالش هایی که امروز با آن روبرو هستیم همانند چالش هایی است که در ابتدای سقوط دیکتاتور با آن روبرو بودیم و برخی به دنبال ضربه زدن از داخل و نابودی روند(سیاسی) به بهانه شکست خورده بودن هستند.

وی بیان کرد: آنها با مکر و نیرنگ به دنبال بازگشت هستند و تلاش می کنند آنچه با جنگ و تروریسم به دست نیاورده اند به دست آورند.ما به مسئولیت خود عمل می کنیم و اجازه این تحرکات را نمی دهیم.ما روند را کامل خواهیم کرد و عراق را به ساحل آرامش می رسانیم.

حکیم گفت: خون های ریخته شده هدر نخواهد رفت.ماموریت ما حفظ عراق است و آن را به ساحل امن می رسانیم و پس از آن نوبت محاسبه است و کسانی که خون مردم عراق را در شیشه کرده اند و در امانت خیانت کرده اند مورد مجازات سخت قرار خواهند گرفت.