کویت ممنوعیت واردات دام از ایران، عربستان و ارمنستان را لغو کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی کویت، بر اساس بیانیه ای رسمی که روز پنجشنبه از سوی اداره کل کشاورزی و منابع شیلات کویت صادر شد، این اداره تصمیم گرفت ممنوعیت واردات دام از ایران، عربستان و ارمنستان را لغو نماید.

بر اساس این بیانیه، همه وارد کنندگان دام از این کشورها باید با اداره کل کشاورزی و منابع شیلات کویت تماس بگیرند تا قبل از صدور مجوز واردات شرایط و ضوابط مشخص شده را رعایت کنند.