در حالی که انتظار می‎رفت با توجه به تشدید بحران سیاسی داخلی، این هفته آیت الله حضرت سید علی سیستانی در خطبه دوم جمعه اتخاذ موضع کند، در دهمین هفته بازهم از بیان موضع شخصی خوددداری کرد و همچنان به سیاست سکوت خود ادامه داد.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده حضرت آیت الله سیستانی و امام جمعه کربلای معلا، در خطبه دوم جمعه به عهدنامه تاریخی امیرمومنان (ع) برای مالک اشتر اشاره کرد و گفت: این عهدنامه همچنان برای کسانی که می خواهند در مسند حکومت بنشینند یا پست های مدیریتی به دست گیرند، کاربرد دارد.

خطیب جمعه کربلا با اشاره به اهمیت عهدنامه امیرمومنان علی (ع) ادامه داد: امیرمنان علی (ع) از طریق این عهدنامه، مسیر را برای سیاستمداران و حاکمان و متصدیان پست های مدیریتی روشن و تبیین کرده است.

بعد از خودداری آیت الله سیستانی از بیان مواضع در خطبه دوم جمعه، خطیبان جمعه کربلا در خطبه دوم فقط به قرائت فرازهایی از عهدنامه امیرمومنان علی (ع) یا بخش هایی از صحیفه سجادیه و روایاتی از ائمه اطهار (ع) بدون شرح تفصیلی درباره آنها اکتفا کرده اند.

شیخ عبدالمهدی کربلایی و سید احمد الصافی نمایندگان حضرت آیت الله سیستانی و خطیبان جمعه کربلا، از هفته گذشته علاوه بر قرائت فرازهایی از عهدنامه امیرمومنان علی (ع) و صحیفه سجادیه و روایات ائمه اطهار (ع) که اغلب توصیه هایی درباره حاکم و رعیت است، به شرح تفصیلی این فرازها نیز می پردازند.

حضرت آیت الله سیستانی در پنجم فوریه ۲۰۱۶ اعلام کردکه از بیان موضع شخصی در قبال تحولات عراق در خطبه دوم جمعه کربلای معلا خودداری و فقط به مقتضای امور مواضع اش را اعلام می کند.