علمای شیعه بحرین نسبت به توافقنامه جدید نظام آل‎ خلیفه با عنوان مبارزه با انواع تبعیض نژادی علیه زنان واکنش نشان داده و تاکید کردند که تساوی کامل حقوق زن و مردم با مبانی اسلامی مغایرت دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ علمای بحرین با صدور بیانیه‌ای نسبت به تلاش نظام آل خلیفه برای رأی مثبت به توافقنامه «مبارزه با انواع تبعیض نژادی علیه زنان» که به نام «پیمان سیداو» شناخته می‌شود، واکنش نشان داده و تاکید کردند که این توافقنامه با قوانین شریعت مخالف است.

در این بیانیه آمده است: توافق بین المللی برای مبارزه با انواع تبعیض علیه زن که به پیمان سیداو معروف است در نتیجه عقلانیت محدود بشری و مبتنی بر هوای نفس و شهوت بوده که به نام دفاع از حقوق زن و رفع تبعیض از زنان مطرح شد اما در واقع منجر به خدشه دار شدن کرامت انسانی زنان می‌شود. زن امروزه به کالایی ارزان برای تحقق اهداف هواپرستان و صاحب نظران بیمار تبدیل شده است.

این بیانیه افزود: هیچ الگو و ساختاری بهتر از اسلام کرامت زنان و حقوق واقعی آنان را به رسمیت نشناخته است. اسلام تنها ساختاری است که نگاه کامل و متوازنی به زن داشته و در رفع ظلم و ستم و حفظ زن از انحطاط‌های اخلاقی پیشتاز بوده است.

علمای بحرین خاطر نشان کردند: مسلمانی که به اسلام و جامعه خود اهتمام دارد، باید در برابر این پیمان آمیخته از فکرها و مبانی مخالف اسلام و شریعت اسلامی ایستادگی کند زیرا این پیمان بر اساس تساوی کامل میان زن و مرد و نیز لغو و تعطیل ساختن تمامی قوانین مخالف با این عهدنامه بنا شده است.

این بیانیه تصریح کرد: مدعیان دفاع از حقوق زن ناخواسته و بلکه از روی تعمّد از این نکته غافل شدند که عدالت به معنای مساوات و برابری در تمامی شئون نیست بلکه در برخی موارد مصداق بارز ظلم و دور شدن از عدالت و حکمت است. آنان خود را به غفلت زدند که تغییر تفاوت‌های موجود میان مرد و زن در طول تاریخ و احکام مترتّب بر آن ظلمی بزرگ در حق طرفین، تخریب ساختار حیات طیبه و مقوّمات انسانی و نیز نابودی نظام خانواده است.

علمای بحرین با محکومیت بندهای مطرح شده در این پیمان و اهداف شوم آن در تخریب بنیاد خانواده ادامه دادند: کرامت زن و حقوق انسانی آن امری غیر قابل انکار است و زنان در این خصوص با مردان هیچ تفاوتی ندارند اما برخی خصوصیت‌های طبیعی و وظیفه‌های مرتبط با آن میان زن و مرد متفاوت است و همین اختلاف هم سرمنشا شکل گیری حقوق و تکالیف مختلف شده است.

آنان خاطر نشان کردند: بر اساس تعالیم اسلامی تساوی میان مرد و زن از تمامی جهات که برخواسته از یک اندیشه فمنیستی است را به شدت محکوم کرده و این اقدام را در راستای تخریب ساختار خانواده و نظام اجتماعی اسلامی و مبتلا ساختن جامعه اسلامی به مشکلات جوامع غربی می‌دانیم.

این بیانیه در پایان تاکید کرد که اگر نظام آل خلیفه درصدد نشان دادن چهره‌ای مثبت از خود در محافل بین المللی و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر است باید از اصلاح ساختار سیاسی در کشور و پذیرفتن حقوق قانونی مردم، آزاد سازی زندانیان سیاسی و احترام به اراده ملت شروع کند.