روزنامه «دیلی میل» انگلیس مدعی شده است که به گزارش هایی دست یافته که بر بازداشت دو نفر از مجرمان حرفه ای در مرزهای چین تاکید می کند که در تلاش بوده اند تا با نفوذ به خاک کره شمالی، «کیم جونگ اون» رهبر این کشور را ترور کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المعلومه، روزنامه دیلی میل همچنین نوشت که به نظر می رسد یکی از این دو مجرم حرفه ای یک فرد اخراجی از کره شمالی ونفر دوم نیز یک شهروند چینی است.

نیروهای امینتی این دو نفر را در نزدیکی رودخانه «تامین» در مرزهای کره شمالی و چین بازداشت کرده اند.