برخی منابع از تلاش های میانجی گرایانه عمان برای توقف درگیری میان انصارالله و نیروهای وابسته به کنگره ملی در صنعاء خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، برخی منابع از تلاش های میانجی گرایانه عمان برای توقف درگیری میان انصارالله و کنگره ملی یمن خبر دادند.

این منابع به طرحی درباره خروج امن علی عبدالله صالح اشاره و بیان کردند: وساطت مذکور با هدف آرام کردن انصارالله و تامین خروج امن علی عبدالله صالح است.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین از سیطره کمیته های مردمی بر منزل صالح در روستای الدجاج و مقر کمیته دائمی حزب وی در الحصبه و جمعیت کنعان و ساختمان شبکه الیمن الیوم وابسته به صالح خبر دادند.

همزمان اخباری از انفجارهای پراکنده در محله های جنوبی صنعا و سیطره کمیته های مردمی یمن بر اوضاع آن مخابره شده است.

بر اساس گزارش المیادین؛ جاده صعده-عمران-صنعا امن شده است و دهها نفر از افراد وابسته به صالح در عمران بازداشت شده اند.

نیروهای کمیته های مردمی در راستای بهبود اوضاع استان حجه در غرب یمن حرکت می کنند.