منابع رسانه ای از وقوع انفجار در ساختمان «امنیت ملی» یمن در شهر الحوطه واقع در استان لحج خبر می دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، یک انفجار در ساختمان «امنیت ملی» یمن در شهر الحوطه واقع در استان لحج به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، تاکنون جزئیات این انفجار، علت وقوع آن و تلفاتی احتمالی آن منتشر نشده است.

از سوی دیگر، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به جنایت های خود علیه شهروندان یمنی ادامه می دهند.

در ادامه این جنایت ها، مناطق مختلفی از استان های «الجوف» و «مأرب» طی چند نوبت توسط جنگنده های سعودی بمباران شدند.

این در حالی است که ارتش و نیروهای مردمی یمن همچنان به حملات انتقام جویانه خود به مواضع سعودیها در شهرهای مرزی ادامه می دهند.