ارتش و نیروهای مردمی یمن ضمن ناکام گذاشتن یورش مزدوران سعودی به منطقه صرواح در استان مأرب، ۳۵ نفر از آنها را به قتل رساندند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سبأ، مزدوران رژیم سعودی اخیرا عملیات جدیدی را برای نفوذ به منطقه «صرواح» واقع در استان مأرب یمن ترتیب دادند.

بر اساس این گزارش، تلاش مزدوران سعودی با دخالت ارتش و نیروهای مردمی یمن برای نفوذ به صراوح ناکام ماند.

شاهدان عینی اعلام کردند که ارتش و نیروهای مردمی یمن ۳۵ مزدور سعودی را به هلاکت رساندند.

این در حالی است که جنگنده های رژیم سعودی طی چند مرتبه شهر «الزهراء» واقع در استان «البیضاء» را هدف حملات هوایی قرار دادند.

این تحولات در حالی است که پیش نویس توافق آتش بس در یمن از سوی سازمان ملل متحد به جنبش «أنصارالله» تحویل داده شده است.