دبیرکل مجمع جهانی تقریب در افتتاحیه سی و یکمین کنفرانس وحدت اسلامی با بیان اینکه تشکیل تمدن نوین اسلامی منوط بر وحدت است، گفت: کنفرانس وحدت باید عملیات پی ریزی تمدن نوین اسلامی را هموار کند.

به گزارش پرس شیعه، مراسم افتتاحیه سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی صبح امروز در سالن اجلاس سران آغاز شد.

در بخش اول پنل افتتاحیه این کنگره، آیت الله اراکی، دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی سخنرانی کرد.

وی گفت: ما امروز برای بازسازی نیاز داریم که تمدن نوین اسلامی را بازسازی کنیم. ما برای ورود به یک مرحله نوین به خیزش اسلامی احتیاج داریم. شکست داعش در سوریه شکست یک گروه تروریستی نبود، بلکه شکست کل جهان استکبار بود چرا که آنها با دست خود آن را برای مقابله با اسلام ناب محمدی ساخته بودند. ما امروز باید در این کنفرانس عملیات پی ریزی تمدن نوین اسلامی را آغاز کنیم.

آیت الله اراکی ادامه داد: بنده از نخبگان و عالمان شرکت کننده در این اجلاس خواهش می کنم که پیشنهادات و راهکارهای خود را بر اساس تمدن نوین اسلامی و پیاده سازی آن ارائه دهند، خصوصا که تشکیل تمدن نوین اسلامی منوط بر وحدت است و ما باید اراده جامعه اسلامی را برای برپایی تمدن نوین اسلامی تبدیل به یک اراده واحد کنیم. جامعه اسلامی باید به هویت محمدی برگردد و یک امت واحده تشکیل شود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب اضافه کرد: ما انتظار داریم این اجلاس بزرگ راه را برای برپایی تمدن نوین اسلامی هموار سازد. ما در منطقه اسلامی بیش از ۷۰ درصد از انرژی جهان را در اختیار داریم. در مناطق اسلامی مراکز متعدد، ثروت اقتصادی و نابغه های علمی فراوانی داریم که به کمک همه آنها می توانیم تمدن نوین اسلامی را پی ریزی کنیم.

وی در پایان گفت: بنده خواهش می کنم در کمیسیون های این اجلاس راجع به این موضوعات بحث شود و امیدوارم یک کمیته اجرایی از پیشنهادات مطرح شده در این کنفرانس تشکیل شود. اگر چنین کمیته ای تاسیس شود ما می توانیم به سمت اهداف خود پیش برویم.