معاون بهداشت و درمان نزاجا گفت: در بیمارستان صحرایی نیروی زمینی مستقر در ایرانشهر تعداد ٢٠١۴ ویزیت تخصصی، ١٠٠٠ویزیت عمومی، ٣۶٨ ویزیت پاراکلینیک و ٢٨٠ ویزیت دندانپزشکی انجام شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، امیر سرتیپ دوم پزشک شهنام بابلی معاون بهداشت و درمان نزاجا در حاشیه رزمایش مردمیاری محمد رسول الله (ص) و در جمع خبرنگاران گفت: در این رزمایش نیروی زمینی دو بیمارستان صحرایی در روستای «ده رئیس» در ٨٠ کیلومتری شهر خاش و بمپور ایرانشهر بر پا کرده است.

وی با بیان اینکه در نخستین روز رزمایش بزرگ مردم یاری محمد رسول الله خدمات مختلفی صورت گرفته افزود: در بیمارستان صحرایی نیروی زمینی مستقر در ایرانشهر تعداد ٢٠١۴ ویزیت تخصصی ١٠٠٠ویزیت عمومی، ٣۶٨ ویزیت پاراکلینیک، ٢٨٠ ویزیت داندانپزشکی و ٢٣ عمل جراحی انجام شد. همچنین در این بیمارستان ١٢٠٠ نفر نسخه رایگان دارو دریافت کردند.

بابلی در ادامه تشریح فعالیت های انجام شده در حوزه بهداشت و درمان گفت: در بیمارستان خاش هم ١٠٠٠ نفر مراجعه کردند که از این تعداد٣٠٠ ویزیت پارا کلینیک، ١٣٠ویزیت دندانپزشکی و دو عمل  جراحی و باقی هم مراجعات عمومی بوده است که یکی از این عملها عمل جراحی مغز و اعصاب بوده است.

معاون بهداشت و درمان نزاجا عمده مراجعات مردم مناطق محروم شرق و جنوب شرقی کشور را  ناشی از عدم رعایت بهداشت عنوان کرد و گفت: بیشترین مراجعات در این دو روز به جهت ابتلا به بیماری های مرتبط با عدم رعایت بهداشت فردی بوده که این امر به جهت کمبود سطح آگاهی از بهداشت فردی است.

وی با اشاره به تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی مردم منطقه نسبت به مسائل بهداشتی افزود: نبود امکانات باعث شده برخی بیماری ها در افراد عمق و نفوذ بیشتری پیدا کند، از این رو سعی شد تا در تمام مدارس منطقه و در بین دانش آموزان بسته های بهداشت فردی توزیع و آموزشهایی مرتبط با این حوزه ارائه شود.