رئیس پارلمان عراق با بیان اینکه انجام اصلاحات تنها به تغییر افراد در جایگاه های اجرایی محدود نمی شود، گفت: باید در سلسله برنامه های مختلف دولت برای ساخت کشور تجدید نظر شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق در سخنانی تأکید کرد: انجام اصلاحات تنها به تغییر افراد در جایگاه های اجرایی محدود نمی شود.

بر اساس این گزارش، وی همچنین تصریح کرد: باید در سلسله برنامه های مختلف دولت برای ساخت کشور تجدید نظر شود.

رئیس پارلمان عراق در ادامه گفت: تحقق این مهم (تجدید نظر در برنامه ها) مستلزم برخورداری از روحیه همبستگی و مسئولیت پذیری است.

وی همچنین اظهار داشت: در اجرایی ساختن برنامه های مختلف در کشور می بایست مصلحت ملی را در اولویت قرار داد و از مد نظر قرار دادن اهداف حزبی اجتناب کرد.

گفتنی است، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق چندی پیش به منظور اجرایی کردن بسته اصلاحی خود، اغلب وزرای کابینه اش را تغییر داد.

قرار است پارلمان عراق با تشکیل جلسه ای در خصوص اعطای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی العبادی تصمیم گیری کند.