حیدر العبادی نخست وزیر عراق در سخنانی ضمن حمایت از اسامی که برای کابینه خود معرفی کرده است، زیربنای داعش را بعثی ها دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در سخنانی از وزرای کابینه جدید خود حمایت کرد.

بر اساس این گزارش، وی ضمن انتقاد از حملات سیاسی به وزرای کابینه جدید خود گفت: این افراد از جمله شخصیت های برجسته در کشور هستند.

نخست وزیر عراق همچنین تعدیل کابینه را تنها جزئی از سلسله اصلاحات در این کشور دانست و گفت: مشارکت سلایق مختلف در ساختار سیاسی کشور به معنای رقابت بر سَر جایگاه ها نیست.

وی افزود: طی سیزده سال گذشته موفقیت های بسیاری به دست آمده است.ما به تلاش خود برای کاستن از فاصله میان درجه های بالا و دیگر طبقات جامعه ادامه می دهیم.اصلاح به مفهوم بازگشت به عقب و خلاء حکومتی نیست.کاستن از حقوق ها به معنی انتقام گرفتن از مسئولی نیست.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: از خط مشی برخی رسانه ها درشگفت هستم این در راستا احترام به کشور نیست.نقد و ارزیابی کردن مشکلی ندارد اما اجازه تعدی به سرشناسان جامعه داده نمی شود.آنچه ارائه شده است ترمیم کابینه است و نه تغییر.ما از انتشار اسامی و هجمه به آنها غافلگیر شدیم.

العبادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تروریست های داعش از بقایای بعثی ها است، اظهار داشت: بعثی ها پس از سقوط خود از تمامی امکاناتی که در اختیار داشت برای نابودی کشور و روند سیاسی تلاش کرد.اساس وجود داعش از بازمانده های سازمان های سرکوبگر بعث است.

نخست وزیر عراق در ادامه گفت: بعثی ها به دنبال به شکست کشاندن تجربه مقاومت و معارضه و تجربه پایداری پس از سقوط رژیم بعث هستند.