سخنگوی کاخ کرملین از اقدام احتمالی آمریکا در به رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الجزیره، سخنگوی کاخ کرملین از اقدام احتمالی آمریکا در به رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که پیشتر کشورهای دیگر نظیر انگلستان از مخالفت خود با اعلام قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل مخالفت کرده بودند.

از سوی دیگر، سوئد و چین نیز نسبت به انتشار گزارش هایی در این خصوص ابراز نگرانی کرده بودند.

گفتنی است، قرار است رئیس جمهوری آمریکا امروز تصمیم قطعی خود در خصوص انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی را اعلام کند.