ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی در تهران تا ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

به گزارش پرس شیعه، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی ابوذر، شهید جعفری، شهر قدس و جماران آغاز شده است و در مرکز مخابراتی شهید قدوسی نیز از فردا آغاز می شود.

با اجرای این عملیات توسعه ای، ارتباط تلفنی مشترکان این مراکز مخابراتی به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

براین اساس ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های ۶۶۶۰ الی ۶۶۶۹، ۶۶۱۰، ۶۶۱۵، ۶۶۱۹، ۶۶۲۸، ۶۵۸۱، ۶۵۸۳، ۶۶۳۹ در محدوده بزرگراه فتح، بلوار معلم، بلوار الغدیر، شهید سبحانی و مرکز مخابرات شهید جعفری با پیش شماره های ۲۲۴۰ الی ۲۲۴۳، ۲۶۷۰، ۲۶۸۰، ۲۶۱۷، ۲۶۱۸ در محدوده خیابان های شهید مفیدی، کوی بهشتی، جویباران دچار اختلال است.

در همین حال ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهر قدس با پیش شماره های ۴۶۸۱ الی ۴۶۸۹ در محدوده خیابان های صبوری، امامزاده، زاگرس، بلوار اندیشه، گلبرگ شمالی، بنفشه به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه خواهد بود.

در مرکز مخابرات جماران نیز مشترکان دارای پیش شماره های ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳، ۲۶۱۰ الی ۲۶۱۴ در محدوده خیابان های سبکرو، نگین، وطن دوست، ابوذر، گل، میلاد، رسولی، گودرزی، منائی، سرو، لادن، مهرابی سجاد، گلستان و شهرابی از امروز تا ۳ روز آینده در تماس تلفنی با اختلال مواجه می شوند.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید قدوسی نیز با پیش شماره های ۲۲۲۲، ۲۶۷۰، ۲۲۲۵ الی ۲۲۲۷، ۲۲۹۰ الی ۲۲۹۲، ۲۶۴۰ الی ۲۶۴۲ در محدوده بلوار میرداماد، شهید برادران باغبانی، شریفی، وزیری پور از فردا به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه خواهد شد.