جای تعجب دارد که با وجود این همه نشانه ها برای هدایتند، اما بعضی از افراد راه حقیقت را گم کرده اند و نشانه های حق و حقیقت را نمی بینند و نتیجه بدی را برای خود به ارمغان می آورند.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار طلاب مدرسه علمیه بقیه الله(عج) قم با بیان این که قرآن بهترین کتاب الهی برای بشر در رسیدن به سعادت و کمال است، بر عمل به این کتاب الهی تاکید کردند.

معظم له بیان داشتند: معنای عمل به قرآن این است که آنچه را خدا به عنوان دستور عملی بیان کرده، آن را در زندگی به اجرا در بیاوریم.

ایشان افزودند: اگر حقیقتا انسان به دین و دستورات پایبند باشد و در خود تجلی دهد، رستگار خواهد شد.

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: انبیاء الهی آمده تا انسان را از گمراهی نجات دهند و آنها خیر خواه و دلسوز امت های خود هستند و دوست ندارند کسی گرفتار ضرری شود.

معظم له بیان داشت: و جای تعجب دارد که با وجود این همه نشانه برای هدایت، اما بعضی افراد راه حقیقت را گم کرده اند و نشانه های حق و حقیقت را نمی بینند و نتیجه بدی را برای خود به ارمغان می آورند.