یک مسئول در وزارت خارجه کویت ضمن ابراز تأسف از به رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی توسط آمریکا گفت: اتخاذ تصمیمات یکجانبه درباره قدس نقض قوانین بین المللی است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه لبنانی النشره، یک مسئول در وزارت خارجه کویت از اقدام رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ابراز تأسف کرد.

بر اساس این گزارش، این مسئول در وزارت خارجه کویت اعلام کرد: اتخاذ تصمیمات یکجانبه درباره قدس نقض قوانین بین المللی است.

وی افزود: اقدام ترامپ در به رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، اخلال در روند صلح در منطقه است.

این مسئول در وزارت خارجه کویت همچنین نسبت به تبعات خطرناک اقدام رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مقامات آمریکای از تصمیم اخیر خود درباره قدس اشغالی عقب نشینی کرده و به تحقق «راهکار دو دولت» در منازعه میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی کمک کنند.