معاون نخست وزیر روسیه از ادامه همکاری های کشورش با دو کشور آذربایجان و ارمنستان خبر داد و باکو و ایروان را از متحدان استراتژیک مسکو توصیف کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ایتارتاس، «دیمیتری راگوزین»، معاون نخست وزیر روسیه از ادامه همکاری های کشورش با دو کشور آذربایجان و ارمنستان و تامین تسلیحات این دو کشور خبر داد.

«راگوزین» گفت: همه چیز بر اساس قرارداد های امضا شده پیش خواهد رفت. هر دو کشور متحد استراتژیک ما هستند.

این در حالیست که درگیری های به ظاهر فروکش کرده میان دو کشور ظرف شبانه روز گذشته کمی دستخوش تغییر شده است.رسانه ها از ۱۲۰ مورد نقض آتش بس در ساعات گذشته میان طرفین خبر دادند.