جنبش «جوانان ۱۴ فوریه» بحرین با صدور فراخوانی از مردم این کشور خواست تا فردا جمعه در حمایت از قدس اشغالی تظاهرات گسترده ای را برگزار کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از صوت المنامه، جنبش جوانان ۱۴ فوریه بحرین در پی اقدام اخیر ترامپ در خصوص قدس مخالفت خود را با ابقای پایگاه نظامی آمریکا در بحرین اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، جوانان ۱۴ فوریه از مردم بحرین خواستند در اعتراض به این اقدام ترامپ فردا جمعه دست به تظاهرات بزنند.

این جنبش اقدامات خیانتکارانه و در صدر آنان خیانتهای عربستان سعودی را محکوم نموده و ریاض را مسوول اقدام ترامپ خوانده است.

۱۴ فوریه تاکید کرد: قدس از لحاظ تاریخی و قانونی پایتخت فلسطین و متعلق به مسلمانان است.