مردم تونس در حمایت از قدس اشغالی و در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در قبال این شهر، تظاهرات گسترده ای را برگزار کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، مردم تونس در حمایت از قدس اشغالی و در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در قبال این شهر، تظاهرات گسترده ای را برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، تظاهرات مردم تونس در حمایت از قدس اشغالی در مناطق «سیدی بوزید»، «التطاوین» و «القصرین» انجام شد.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی حمایت کامل خود از قدس اشغالی را اعلام کردند.

گفتنی است، رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته شهر قدس اشغالی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شمارد.