یک منبع در وزارت خارجه روسیه ضمن «یکجانبه» توصیف کردن تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره قدس اشغالی اعلام کرد: این تصمیمات یکجانبه کمکی به مذاکرات صلح نمی کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الجزیره، یک منبع در وزارت خارجه روسیه گفت: مسکو از گزارش های منتشر شده پیرامون به رسمیت شناخته شدن قدس توسط آمریکا به عنوان پایتخت اسرائیل نگران است.

بر اساس این گزارش، این منبع تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا در قبال قدس اشغالی را یکجانبه توصیف کرد.

وی در این خصوص گفت: این تصمیمات یکجانبه کمکی به مذاکرات صلح نمی کند.

این منبع در وزارت خارجه روسیه همچنین گفت: مسکو قدس غربی را پایتخت اسرائیل و قدس شرقی را پایتخت فلسطین می داند!