عبور روزانه فلسطینیها از دیوار بین کرانه باختری و شهرکهای یهودا و سامره در فلسطین اشغالی، صهیونیستها را نگران کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرنگار شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: “طی ماههای اخیر روزانه شمار زیادی از فلسطینیها بطور غیر قانونی وارد شهرکها می شوند.”
“تومار کوهن” از ساکنان منطقه در این باره به گزارشگر صهیونیست گفت: “روزانه شمار بسیاری از فلسطینیها بدون مانع بطور غیر قانونی وارد این شهرک می شوند. و از طریق این شهرک به سایر شهرها و مناطق می روند. این افراد بدون اینکه مورد بازرسی قرار گیرند می توانند عازم قدس و تل آویو شوند.”
“روعی فولکمان” نماینده کسنت در این باره گفت: “بعلت اختلافات قضایی بین وزارت اطلاعات و پیمانکار مسؤول پروژه ساخت دیوار، با گذشت یک سال و نیم هنوز مشکل امنیتی این دیوار برطرف نشده، و این خلأ امنیتی زمینه را برای عبور غیر قانونی فلسطینیها فراهم کرده است.”
گزارشگر صهیونیست افزود: “شورای محله و پلیس، ارتش را مسؤول خلأ امنیتی در منطقه دیوار مرزی یهودا و سامره با کرانه باختری می دانند، که مدعی شده این شهرک با سیستمهای امنیتی لازم مجهز شده و دیوار مرزی در طول یهودا و سامره بعلت اولویتهای دیگر تکمیل نمی شود.