مراجع صهیونیستی تصمیم گرفتند در سال جاری هزار و ۳۰۰ یهودی را از اتیوپی به سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ انتقال دهند.

به گزارش پرس شیعه؛ حزب صهیونیستی لیکود با صدور بیانیه ای ضمن اشاره به این مطلب، افزود که این اقدام در چارچوب توافقات حاصله در ائتلاف دولتی جهت حل اختلافاتی که موجودیت دولت اسرائیل را تهدید می کند، صورت می گیرد.

در این بیانیه آمده است که اسرائیل طی دو سال آینده شمار زیادی از یهودیان اتیوپی را به سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ انتقال خواهد داد.

لازم به ذکر است که یهودیان اتیوپی تبار ساکن شهر قدس در مارس گذشته در اعتراض به عقب نشینی دولت “اسرائیل” از تصمیم خود برای انتقال هزاران تن از یهودیان فلاشا از اتیوپی به سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ دست به تظاهرات زدند.

یهودیان اتیوپی تبار که بسیاری از آنها در سالهای دهه ۱۹۸۰ به اسرائیل آمده اند و گمان می کرده اند که به بهشت میروند، اما از آن زمان فقط تحقیر شده اند و پست ترین طبقه در اسرائیل محسوب می شوند .آنها به هیچ یک از گروههای اصلی بزرگ یهودی یعنی اشکنازی و سفاردیم و یهودیان جهان اسلام تعلق ندارند.