وزیر امور خارجه انگلیس پیش از سفر به ایران به عمان رفته و با پادشاه این کشور دیدار کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس پیش از سفر به ایران در عمان با سلطان قابوس دیدار کرد.

خبرگزاری دولتی عمان گفته است سلطان قابوس در این دیدار درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای با وزیر امور خارجه بریتانیا گفتگو کرده است.

«یوسف بن علوی» وزیر امور خارجه عمان هم در این دیدار حضور داشت.

جانسون در سفر خاورمیانه‌ای خود به جز عمان و ایران به امارات عربی متحده هم سفر خواهد کرد.