به دنبال شکست حمله مزدوران عربستان در جنوب یمن به شهر صرواح در استان مأرب، ۴۰ مزدور آل سعود به هلاکت رسیدند.

به گزارش پرس شیعه؛ ناکامی مزدوران عربستان سعودی در یمن در پیشروی به طرف شهر “صرواح” واقع در استان مأرب باعث شد تا از چند جبهه تحت حمله شدید زمینی و هوایی قرار گیرند.
پایگاه المنار به نقل از منابع یمنی نوشت: نیروهای یمنی از با حمله به مزدوران عربستان در “کوفل”، “المشجع” و “هیلان”، دهها تن ازآنان را درحال تلاش تلاش برای رفتن به ارتفاعات هیلان به هلاکت رساندند.