استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این‌که حیا بهترین گوهر برای انسان به‌خصوص زنان و کلید سعادت آدمی است، گفت: باوجود اینکه حیا بسیار پسندیده است، اما در جایی که مانع پرسیدن حکم شرعی شود از جانب شارع مذموم و زشت است.

به گزارش پرس شیعه؛ خانم مؤمنی حبیب‌ آبادی، استاد حوزه علمیه قم شامگاه امروز در حرم حضرت معصومه (س) با بیان اینکه حیا به‌عنوان یک ارزش انسانی و اسلامی دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و باید رعایت شود تا انسان به سعادت برسد، گفت: حیا در همه موارد پسندیده است به‌جز یک مورد و آن زمانی است که حیا مانع پرسیدن یک حکم شرعی شده و موجب شود انسان در جهالت بماند.

وی افزود: هر چیزی که موجب کم‌رنگ شدن حیا شود مانند صحبت با نامحرم یا گوش کردن به موسیقی‌هایی که زمینه گناه دارد، مکروه است.

وی بابیان اینکه حیا عذری برای ماندن بر جهل در مسائل شرعی نیست، ادامه داد: نقل‌شده در زمان پیامبر (ص) عده‌ای از زنان مدینه نزد همسر پیامبر (ص) رفتند و گفتند سؤالاتی دارند که حیا مانع پرسیدن آن‌ها از رسول خدا (ص) می‌شود که پیامبر (ص) در جواب آن‌ها فرمودند «در مسائل شرعی جایی برای حیا و کم‌رویی وجود ندارد».

استاد حوزه علمیه قم بابیان اینکه در مورد مسائل شرعی سه نوع جهل وجود دارد، گفت: جهل اول موجب باطل شدن عمل می‌شود مانند اینکه کسی ارکان نماز را نداند.

خانم مؤمنی حبیب‌آبادی اظهار کرد: جهل دوم آن است که کسی چیزی را نمی‌دانسته و اشکال ندارد، مانند اینکه نداند نماز مغرب و عشا را باید بلند بخواند و جهل سوم آن است که فرد در فراگیری مسئله‌ای کوتاهی کند و عذرش پذیرفته نیست.

وی افزود: حیای نابجا انسان را به جهالت از نوع سوم مبتلا کرده و خداوند این نوع حیا را مذموم می‌داند و علما هم این نوع حیا را قبول ندارند.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: حیا وقتی‌که مانع یادگرفتن انسان باشد وسیله نجات او نیست بلکه انسان را دچار شقاوت می‌کند به همین دلیل این نوع حیا مذموم است.

خانم مؤمنی حبیب‌آبادی یادآور شد: باید تا جایی که می‌توانیم از ارزش‌های اخلاقی به‌جا استفاده کنیم زیرا هر چیز که نابجا استفاده شود ارزش واقعی خود را از دست‌داده و به یک عنصر نامطلوب در زندگی انسان تبدیل می‌شود.