دولت مصر با صدور بیانیه ای ضمن اذعان به واگذاری جزایر تیران و صنافیر به سعودیها، به منظور توجیه این اقدام خود اعلام کرد: این جزایر در مرزهای آبی عربستان سعودی قرار دارند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، دولت مصر با صدور بیانیه ای سرانجام به گمانه زنی های رسانه ها در خصوص واگذاری جزایر «تیران» و «صنافیر» به عربستان سعودی پایان داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه دولت مصر به واگذاری جزایر «تیران» و «صنافیر» به رژیم سعودی اذعان شده است.

دولت مصر به منظور توجیه اقدام خود و در واکنش به اقدام رسانه ها در به کار بردن عبارت «فروش حاکمیت مصر» اعلام کرد: این دو جزیره در مرزهای آبی عربستان سعودی قرار دارند.

در ادامه بیانیه دولت مصر همچنین آمده است: ملک عبدالله پادشاه سابق سعودی در سال ۱۹۵۰ از قاهره درخواست کرد تا مسئولیت حمایت از جزایر «تیران» و «صنافیر» را برعهده بگیرد و از آن تاریخ این مسئولیت به مصر واگذار شد.

دولت مصر همچنین اعلام کرده است: امضای ترسیم مرزهای آبی میان عربستان و مصر دستاورد بسیار مهمی است که دو طرف می توانند از آن بهره برداری اقتصادی کنند.