رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت راه مقابله با رژیم صهیونیستی را استمداد از مفاهیم اسلامی و قرآنی دانست.

به گزارش پرس شیعه، شیخ ماهر حمود در گفتگوی اختصاصی با شبکه جهانی الکوثر در قالب برنامه «لقاء خاص»، ابتدا به تاریخچه تاسیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت و اهداف آن پرداخت و گفت: اتحادیه جهانی علمای مقاومت در سال ۲۰۱۴ در راستای ترویج مقاومت تاسیس شد ولی سوابق فعالیت من در این زمینه به زمانی که «اسرائیل» لبنان را اشغال کرد، یعنی سال ۱۹۸۲ و حتی پیش از این تاریخ باز می گردد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت مقابله فرهنگی و نظامی با رژیم اشغالگر صهیونیستی و تدابیری که اتحادیه جهانی علمای مقاومت در این باره اندیشیده است، گفت: ما در اتحادیه جهانی علمای مقاومت بر مفاهیم اسلامی و قرآنی برای رویارویی با موجودیت نظامی و فرهنگی رژیم صهیونیستی تمرکز داریم.

شیخ ماهر حمود درباره هدف اصلی این اتحادیه به ویژه در شرایطی که آمریکا به صراحت از تجاوزگری های رژیم صهیونیستی علیه فلسطین و قدس اشغالی حمایت می کند و ضرورت جلب توجه جوانان مسلمان به این موضوع تاکید کرد: ما علمای جهان اسلام را به سوق دادن امت اسلامی به ویژه جوانان به سمت مقاومت دعوت می کنیم و اتحادیه جهانی علمای مقاومت در همین راستا تاسیس شد. هدف ما سوق دادن و تشویق علمای اسلام به سمت مقابله با رژیم اسرائیل است. امیدواریم با این تلاش ها بتوانیم امت اسلامی را به سمت درست هدایت کنیم.

شیخ ماهر حمود در ادامه این گفتگوی اختصاصی به آفت‌هایی که امت اسلامی در برهه کنونی با آنها مواجه است اشاره کرد و گفت: اکنون امت اسلامی با دو آفت مواجه است: آفت نخست یأس و سرخوردگی در برابر رژیم صهیونیستی است، رژیمی که بر منطقه تحمیل شده است و آفت دوم نیز مذهب گرایی متعصبانه و جاهلانه است. این دو آفت مانند سرطانی است که بدنه امت اسلامی را می خورد و آن را تحلیل می برد.

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت افزود: اکثریت بالایی از علمای امت اسلامی گرفتار این دو آفت شده اند. ناامیدی موجب گرایش به آمریکا و وارد شدن به برنامه آمریکا و رژیم صهیونیستی هرچند به صورت غیرمستقیم می شود، اما مذهب گرایی موجب گرایش به گروه های تروریستی همچون داعش می شود. هرچند نمی توان همه کسانی را که ادعای عالم بودن می کنند و لباس روحانیت به تن دارند عالم دانست ولی اکثریت کسانی که اکنون به ظاهر عالم شناخته می شوند گرفتار این دو آفت بزرگ هستند.