جواد حق‌گو، دبیر علمی همایش «استقلال و ارزش‌های جهانی» ضمن تشریح محورهای همایش از برگزاری این همایش در بهمن ماه سال جاری از سوی کانون اندیشه جوان خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، «جواد حق گو» دبیر علمی همایش «استقلال و ارزش‌های جهانی» صبح امروز در یک نشست خبری گفت: مفهوم استقلال را می‌توان به عنوان یکی از پایه‌های اصلی در خیزش مردم ایران و انقلاب اسلامی ایران به شمار آورد. از نظرگاه‌های گوناگون می‌توان به این مفهوم پرداخت که در دوره کنونی و با توجه به تحولاتی که در سالهای پس از هزاره سوم مطرح شده است، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.

وی افزود: به رغم برخی از مسایلی که درباره پایان حاکمیت دولتها و پایان مساله استقلال مطرح می شود و در برابر آن مسأله جهانی شدن و دیگر مفاهیمی که در برابر استقلال قابل طرح است، شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که اتفاقاً در دوره کنونی و به رغم نمودهای رسانه ای که در این باره شاهد هستیم، موضوع استقلال از جایگاه بسیار مهم تری برخوردار شده است. وقتی به سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ به خصوص ایالت متحده نگاه می‌کنیم و مکاتب اصلی سیاست خارجی این دولت را مورد توجه قرار می‌دهیم و جایگاه مفهوم استقلال را در آن می‌سنجیم، آن چه که خودنمایی می‌کند این است که بر خلاف تمام ادعاهایی که از سوی سیاستمداران غربی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه ارزش های خاصی به عنوان ارزش های واحد مرزها درنوردد و در نهایت ما با یک جهان واحدی مواجه شویم که مرزها در آن اهمیت گذشته را نداشته باشند. اتفاقاً تلاش هایی که در وجوه سیاسی در حوزه اقتصاد و سازمان بین المللی  و… خودنمایی می‌کند، در راستای تحکیم مرزهای دولتهای بزرگ به خصوص ایالت متحده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: اگر تاریخ را نگاه کنیم همان آموزه‌ای که اسکندر مقدونی برای سرداران سپاه خود به یادگار گذاشت، مبنی بر اینکه اگر می خواهید بر مردم سرزمین پارس به راحتی حکومت کنید بهترین روش و متد این است که آنها را شبیه خود کنید و نگاه آنها را به نحوی تغییر دهید که همچون شما به مسایل بنگرند. دقیقاً همان اتفاق را امروز به شکل دیگری شاهد هستیم که در راستای تحکیم پایه‌های استقلال کشورهایی است که در تلاش هستند تا هویت ها و فرهنگ‌های دیگر را دچار استحاله تدریجی کنند و در نهایت یک فرهنگ و هویت در جهان سیطره پیدا کند و تمام مردم آن گونه به جهان نگاه کنند که قدرت‌هایی مثل دولت ایالت متحده آن را می‌پسندند.

حق گو با بیان اینکه ما نمی‌توانیم فقط مفهوم استقلال را به وجه سیاسی آن محدود بکنیم بلکه دارای وجه‌های دیگری همچون وجه اقتصادی، فرهنگی و فراتر از آن وجه معرفتی هم هست، ادامه داد: بنابر همین ضرورت با همت کانون اندیشه جوان محورهای این همایش تعیین شد که بر اساس فراخوانی که داده شده، امیدواریم پژوهشگران و دانشگاهیان بتوانند در این بحث ما را یاری کنند.

دبیر علمی همایش استقلال و ارزش های جهانی با اشاره به محورهای این همایش تصریح کرد: در گام نخست و در محور اول این همایش درباره مفهوم واژه استقلال را در فرهنگ‌ها و ادبیات مختلف بررسی خواهیم کرد و از اساتید و پژوهش‌هایی که به دستمان می‌رسد تحول مفهوم استقلال در ادوار مختلف را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در محور بعدی هم نظریه‌های استقلال و نگاه اندیشمندان علوم اجتماعی به مساله استقلال را بررسی می کنیم و اینکه اساساً آیا می توان نظریه ای بر اساس ضرورت های مفهوم استقلال به خصوص از منظر آرمان‌های انقلاب اسلامی می توان ارایه داد یا خیر؟

وی افزود: مسأله استقلال و هویت هم دیگر محور این همایش خواهد بود. استقلال و هویت ایرانیان در عصر پس از اسلام، غیبت تشیع و ایرانیان، تشدد هویت ایرانیان به خصوص قبل از صفویه، مسأله تهاجم غرب و شرق به خصوص در حوزه فرهنگ، الگوهای تاریخی مناسب که می‌توان به عنوان الگوهای پدافند فرهنگی انتخاب کرد، نقش انقلاب اسلامی در مسأله تهاجم فرهنگی که می‌تواند به عنوان یک محور پدافندی مورد توجه قرار گیرد. موضوع دیگر بررسی بحث استقلال و معرفت بشری است و اینکه ما چند قرنی است که با سیطره علم به معنای خاص آن روبرو هستیم وضعیتی که  شاید می توان گفت انحرافی است به دستیابی نوع بشر به فضیلت مدنظر انبیا و حتی فلاسفه. ما در این مبحث به موضوعات متنوعی همچون استقلال در اندیشه، استقلال در آموزش، استقلال در پژوهش و…توجه می کنیم که در چند ماه گذشته اسناد بین المللی در این خصوص منتشر کردیم و در این باره که چه آثار منفی می‌توانند روی استقلال در آموزش بگذارند در این همایش به شکل مفصل بحث می‌شود.

حق گو با بیان اینکه استقلال و امپریالیسم فرهنگی از دیگر محورهای این همایش است، تصریح کرد: در هر صورت نمی‌توان از تلاش‌های هژمونی رسانه ای برای تثبیت یک تک صدایی فرهنگی بی تفاوت عبور کرد. موضوع هالیوودیسم و بحث برندینگ و مسأله جنگ نرم را داریم و مسایل کلانی که امروز در ارتباط با فناوری های اطلاعاتی در حال مطرح شدن است که همه اینها در راستای یک امپریالیسم فرهنگی قابل تبیین است که در نهایت در هدف غایی به دنبال حذف دیگرها و تحکیم خود ناسوتی غرب قابل تبیین است. محور سوم این همایش هم درباره استقلال و سیاست است. در این مفهوم می‌توان به مفهوم استقلال هم نگاه مثبت داشت آن گونه که در انقلاب اسلامی شاهد بوده‌ایم و هم نگاه منفی به عنوان اهداف استعماری کشورهای بزرگ.

وی افزود: از دیگر مباحثی که در ذیل این موضوع به آن پرداخته می‌شود پارادوکس ناسیونالیسم و جهانی شدن است، ناسیونالیسم به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب فرانسه در خیلی از پیامدهایش می‌تواند با مسأله جهانی شدن تناقص داشته باشد که این موضوع با نگرش‌های مختلفی در این همایش بررسی می‌شود. نظم مدرن جهانی و مساله استقلال از دیگر محورهای این همایش است که به آن پرداخته می‌شود. محور آخر هم درباره اقتصاد و ارتباط سازمان‌های بین المللی است که در حوزه اقتصاد فعال هستند مثل سازمان تجارت جهانی و نظایر آن که با مساله استقلال و حاکمیت ملی کشورها که در چند محورجزیی‌تر همچون نسبیت و مفهوم استقلال در نگاه اندیشمندان لیبرال استقلال و مناقشه در رویکردهای مختلف اجتماعی سیاسی با تمرکز بر آرا و اندیشه های شهیر این حوزه ها و در نهایت اقتصاد مقاومتی.

جواد حق گو در پایان اظهار کرد: بخشی از این همایش شامل پژوهش هایی است که به دست ما می رسد و بعد از داوری در همایش مطرح و در کتابی منتشر می‌شوند بخش دیگر هم به سخنرانی هایی اختصاص دارد که با دعوت  از شخصیت‌های علمی سیاسی و فرهنگی کشور که در این خصوص صاحب نظر هستند، انجام خواهد شد.

گفتنی است، همایش استقلال و ارزش‌های جهانی بهمن ماه سال جاری از سوی کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.