هفدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام، با موضوع بازخوانی ناگزیر فقه نظام به فقه در دین و ولایت فقیه در احکام به ولایت فقه در دین برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، هفدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام، با  موضوع بازخوانی ناگزیر فقه نظام به فقه در دین و ولایت فقیه در احکام به ولایت فقه در دین، در راستای پایش بنیان پارادایمی نظام جمهوری اسلامی ایران، برگزار می شود.

این کرسی ترویجی با ارائه حجت الاسلام احمد آکوچکیان، دانشیار و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه و نقد حجت الاسلام سید یاسر صادقی، پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام، همراه است.

حجت الاسلام محمدحسن براری فندری دبیری علمی این کرسی را به عهده دارد.

هفدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام، شنبه ۲۵ آذرماه از ساعت ۱۶ در محل بیست متری گلستان، بین کوی ۲ و ۴ پلاک ۱۸برگزار می شود.