امروزه دریاها و اقیانوس ها به علت انتشار انبوهی از زباله های تجزیه ناپذیر به شدت در معرض خطر هستند و یک بررسی جدید علمی ابعاد بیشتری از این موضوع را مشخص کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از نیواطلس، بررسی های محققان دانشگاه پلیموث در آمریکا نشان می دهد حتی رها کردن یک کیسه پلاستیکی عادی در دریا اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست دارد.

بر همین اساس یک کیسه پلاستیکی ساده پس از رها شدن در آب اقیانوس به تدریج به ۱.۷۵ میلیون قطعه بسیار کوچک پلاستیکی تجزیه می شود و خسارات شدیدی را به جانوران و زیستگاه های دریایی وارد می کند.

با توجه به انتشار سالانه میلیون ها تن مواد پلاستیکی در آب های کره زمین می توان حدس زد تداوم این وضعیت چه تهدید خطرناکی برای زندگی انسان ها محسوب می شود.

تحقیق دیگری که نتایج آن اخیرا در نشریه ساینس منتشر شده بود حاکیست سالانه نزدیک به ۱۲.۷ میلیون تن انواع زباله های پلاستیکی در اقیانوس ها رها می شوند و به علت تجزیه سریع آنها به ذرات ریز میکروپلاستیکی ردگیری و جمع آوری آنها از آب کار بسیار دشواری است.

ذرات میکروپلاستیکی کوچکتر از ناخن انگشت افراد هستند و دانشمندان هشدار داده اند که به زحمت قادر به شناسایی و جمع آوری یک درصد از این نوع زباله های خطرناک می باشند.