یک شبکه عرب زبان مدعی شد که وزارت خارجه روسیه سفارت خود در شهر صنعاء یمن را تخلیه کرده است.

به گزارش پرس شیعه، العربیه مدعی شده که وزارت خارجه روسیه به تخلیه سفارت خود در شهر صنعاء یمن مبادرت ورزیده است.

بر اساس این گزارش، العربیه ادعا کرده است: روسیه با هماهنگی ائتلاف سعودی دست به چنین کاری زده است.

این در حالی است که تاکنون مقامات روسی واکنشی به این خبر نشان نداده اند.