کابینه عربستان با درخواست وزیر فرهنگ این کشور با افتتاح سالن های سینما در این کشور موافقت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک،  کابینه عربستان روز سه شنبه در جلسه ای که ریاست آن را سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان بر عهده داشت با ساختار رسانه ای و دیداری موافقت کرد.

کابینه عربستان با ساختار رسانه ای و دیداری که عواد العواد، وزیر فرهنگ  آن را تقدیم کرده بود موافقت کرد که بر اساس آن سالن های سینما در این کشور افتتاح خواهد شد.

شایان ذکر است که عواد بن صالح العواد، وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان قبلا گفته بود نهاد ناظر بر صنعت صدا و تصویر کار صدور مجوز برای تاسیس سینماها را آغاز کرده است.

به گفته وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان انتظار می رود اولین سالن های سینما در این کشور در ماه مارس سال ۲۰۱۸ میلادی (اسفند ماه) افتتاح شود.