منابع محلی در سودان جنوبی از کشته شدن ۱۷۰ نفر بر اثر درگیری های قبیله ای در منطقه البحیرات این کشور که از هفته گذشته شروع شده است، خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، منابع محلی در سودان جنوبی اعلام کردند که در درگیری های منطقه البحیرات که از هفته گذشته شروع شده است تاکنون ۱۷۰ نفر کشته اند.

دورای مابور از مسئولان محلی بیان کرد: بر اثر درگیری های قبیله های در این منطقه ۳۴۲ خانه به آتش کشیده شده است و نزدیک به ۱۸۰۰ نفر آواره شده اند.

این در حالی است که بر اساس آمارها، بیش از یک میلیون نفر در سودان جنوبی در خطر گرسنگی قرار دارند.