جلسه ۱۲ علوم نقلی و کمیته قرآنی به همت هیات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه؛ به همت هیات کرسی‌های نظریه‌ پردازی، نقد و مناظره «جلسه ۱۲ علوم نقلی و کمیته قرآنی» در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می‌شود.

در این جلسه قرار است چند طرح‌نامه بررسی اولیه شود که به شرح زیر است: بررسی ارزیابی طرح‌نامه «ساختار شکنی قصاص» با ارائه احمد عابدینی؛ بررسی ارزیابی طرح‌نامه« نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» با ارائه احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ بررسی اعتراض طرح‌نامه «ارائه فرمول جریان شکوفایی روان و ارتقاء مرتبه وجودی انسان در داستان منطق‌الطیر عطار بانظر به کیمیاگری و روانکاوی» با ارائه ویدا احمدی.

همچنین در این جلسه، اعضای کرسی درخصوص راهکارهای ترویج نظریه‌پردازی به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. «هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره» شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای پنج کرسی علمی علوم‌عقلی، علوم‌نقلی،علوم‌رفتاری، علوم‌اجتماعی و کرسی هنر، معماری و شهرسازی است.

بر این اساس آئین‌نامه‌های حمایت از نظریه‌پردازان موفق، مدعاهای علمی که با تشکیل اجلاسیه رسمی، پس از نقد و ارزیابی و دفاع، از سوی شورای داوری، تعیین رتبه شده و امتیاز کافی کسب می‌کنند و از حمایت‌های حقوقی، علمی و ترویجی و اجتماعی برخوردار می‌شوند.

این جلسه چهارشنبه ۲۵ فروردین‌ماه از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲ در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می‌شود.