یکی از وزیران رژیم صهیونیستی در شرایطی که این رژیم از هر گونه جنگ با حزب الله لبنان واهمه دارد، به رجزخوانی پرداخت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «اسرائیل کاتز» وزیر ترابری رژیم صهیونیستی در ادامه رجزخوانی مقامات این رژیم علیه حزب الله لبنان گفت: اگر حزب الله به دستور ایران به اسرائیل حمله کند، لبنان را به عصر حجر باز می گردانیم!

وی مدعی شد: اگر نیاز باشد از قدرت نظامی علیه حزب الله استفاده می شود به ویژه در شرایط کنونی و اقدام سعد حریری نخست وزیر لبنان در ارائه استعفا از ریاض که گام مهمی ضد حزب الله و ایران در لبنان به شمار می رود و نیز تصمیم اتحادیه عرب که حزب الله را تروریست می داند.

وی با اشاره به اینکه اینبار همه لبنان هدف قرار خواهد گرفت مدعی شد که جنگ سال ۲۰۰۶ به مثابه اقدام تفریحی در مقایسه با آنچه این رژیم انجام خواهد داد، بود.

این وزیر صهیونیست در ادامه در موضع گیری که نشانه واهمه و ترس تل آویو از هر گونه رویارویی با مقاومت اسلامی لبنان است، اعلام کرد که این رژیم آغازگر جنگ نخواهد بود و خواستار ویرانی لبنان نیست.