بعد از فرار وزیر کشور وابسته به حزب کنگره مردمی یمن، «صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن «عبدالحکیم احمد الماوری» را به عنوان وزیر کشور جدید انتخاب کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری یمن «سبا»، «عبدالحکیم احمد الماوری» به عنوان وزیر کشور جدید یمن انتخاب شد.

«صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن با صدور فرمانی ریاستی به شماره ۹۴ برای سال ۲۰۱۷ عبدالحکیم احمد الماوری را به عنوان وزیر کشور جدید یمن انتخاب کرده و او را به رتبه ژنرال ارتقا داده است.

«محمد عبدالله القوسی» وزیر کشور پیشین یمن وابسته به حزب کنگره مردمی یمن  در پی تحولات اخیر یمن در صنعا و آشوب هایی که در این شهر ایجاد شده بود، متواری شده است.

در پی تحولات اخیر در صنعا که به درگیری میان نیروهای انصار الله و گروهی از نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن و رئیس پیشین حزب کنگرده مردمی این کشور منتهی شده بود، علی عبدالله صالح و چندین تن از همراهانش کشته شدند.