بندرعباس – با حضور فرمانده کل سپاه مراسم الحاق رسمی هواپیماهای بال ثابت و دوزیست آب نشین از جمله هواپیمای ۲موتوره سری LA-۸ به مجموعه توانمندی های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه، دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه عصر چهارشنبه در مراسم الحاق چهار فروند هواپیماهای بال سابت دو زیست، ضمن خوشامدگویی، گفت: هواپیماهایی که در این مرحله به سازمان نیروی دریایی سپاه پیوستند با قابلیت های گوناگون گشت و شناسایی، پشتیبانی، امداد و نجات، آتشنشانی، ترابری دریایی و… از توانمندی فرود در آب، حرکت در آب به مانند یک شناور تندرو و همچنین کلیه عملیات های پروازی در ارتفاع های گوناگون برخوردارند و به دلیل بهره مندی از این قابلیت به پرندگان دوزیست و آب نشین مشهور هستند.

سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حین الحاق ۴فروند هواپیمای آب نشین به هوادریای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: روند بالا بردن توان و استطاعت نیروی دریایی و نیروهای دیگر سپاه یک روند دائمی است و تعطیل پذیر نبوده و نخواهد بود. وی خاطر نشان کرد: الحاق این پرنده های آب نشین به نیروی دریایی سپاه در همین راستا می باشد.

همچنین سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه طی سخنانی در این مراسم تأکید کرد: اگر بخواهیم امن، آزاد، مستقل، آرام و پیشرفته زندگی کنیم، باید قدرتمند باشیم.

حسین سلامی گفت: قدرت های سلطه طلب جهان هنوز هم از ایده آل ها، آرمان ها و رؤیاهایشان دست برنداشته اند و مدام خواب های آشفته می بینند و این خواب ها را به توطئه، فتنه، طرح و برنامه تبدیل می کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه افزود: این قدرت ها مدام دنبال این هستند که آرزوهایشان را از صفحات ذهنشان به واقعیت های روی زمین تبدیل کرده و برای همین هم هزینه می کنند.

سردار سلامی اظهار داشت: ما هم در چنین میدانی هستیم و باید این قدرت به تدریج اما پرشتاب به بلوغ برسانیم. وی افزود: ما الان با آن بخش از قدرت هایمان که به بلوغ رسیده اند توانسته ایم موازنه را با قدرت ها برقرار و بازدارندگی ایجاد نموده، دشمن را به عقب رانده و به شکست وادار کنیم و این در خیلی از جنبه ها رخ داده است و در سایر جنبه ها این برای ما یک راهبرد اساسی است.