وزارت امور خارجه قطر در بیانیه ای ادامه تلاش های یکپارچه کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از فلسطین را خواستار شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: نیاز به مواضع عربی و اسلامی مشترک در قبال موضوع فلسطین داریم.

این وزارتخانه همچنین تصمیم آمریکا در مورد اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

در  این  بیانیه ضمن هشدار به جامعه جهانی درباره این تصمیم تاکید شده است: تصمیم ترامپ هیچ تاثیری در وضعیت قانونی و اعتباری شهر قدس اشغالی ندارد.

وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: نیاز به مواضع مشترک کشورهای عربی و اسلامی در قبال قدس داریم و واجب است همه دولت ها به صورت مشترک در سطح عربی و اسلامی به منظور اجرایی کردن این تصمیم ها در عالم واقعیت به فعالیت بپردازند.