نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که سوریه در صورت عدم دستیابی به صلح، با خطر تجزیه مواجه است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که سوریه در صورت عدم دستیابی به صلح، در معرض تجزیه قرار دارد.

«استفان دی میستورا» گفت: معارضان سوری برای گفتگوی مستقیم اعلام آمادگی کردند اما هیات دولت سوریه برگزاری مذاکرات مستقیم با معارضان را رد کرد.

وی همچنین افزود : برای پایان دادن به جنگ در سوریه زمانی برای تلف کردن وجود ندارد.