در یکی از نمایشگاه های لندن، تابلوی نقاشی برهنه‌ای از نامزد جمهوری خواه جنجالی آمریکا به نمایش درآمد.

به گزارش پرس شیعه؛ تابلوی نقاشی برهنه دونالد ترامپ نامزد جنجالی و جمهوری خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری، از جمعه گذشته در نمایشگاهی در لندن به نمایش گذاشته شده است.
این درحالی است که از نمایش این تابلو در آمریکا جلوگیری شده بود، و نقاش این تابلو اعلام کرد که در آمریکا حامیان ترامپ او را به قتل تهدید کردند.
ایلما جور نقاش این تابلو که ساکن لس آنجلس است و عنوان «عظمت آمریکا را برگردانید» گذاشته، با هزاران پیام تهدید در آمریکا مواجه شده است.

نمایش ترامپ برهنه در لندن به دلیل ممنوع شدن آن در آمریکا