قم – دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: اینکه جامعه‌ای شخصی مثل ترامپ را که خود فسادش را قبول دارد را انتخاب می‌کند نشان از آسیب روح جمعی آن جامعه دارد.

به گزارش پرس شیعه، آیت الله محسن اراکی ظهر پنجشنبه در نشست علمی با موضوع رابطه فقه و اخلاق که در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: در حقیقت فقه تبیین قوانین حاکمیتی خداوند متعال است.

وی با بیان اینکه علم فقه مبتنی بر اندیشه حاکمیتی خداوند است، افزود: فقه به دو بخش رفتارهای فردی و رفتارهای جمعی تقسیم می‌شود که بر این اساس ما معتقد به فقه نظام هستیم.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن تعریف مفهوم اخلاق، گفت: انسان شخصیتی دارد که همان اخلاق او است و تفاوت‌هایی میان هیئت جسمانی و روحانی انسان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه انسان دارای هیئت‌های روحانی و جسمانی است و هنگام تولد با هیئت‌های روحانی سالم متولد می‌شود، عنوان کرد: از بدترین رفتار تمدن‌های مبتنی بر مادی‌گری این است که جامعه‌ای فلج از لحاظ روحانی ایجاد می‌کنند.

آیت الله اراکی تصریح کرد: اینکه جامعه‌ای با این همه دانشمند چگونه می‌شود شخصی مثل ترامپ را که خودش می‌گوید فاسد هستم را انتخاب می‌کند نشان دهنده این است روح جمعی آن جامعه دچار آسیب شده است.

وی اظهار کرد: حاکمیت‌ها وقتی رفتارهای جمعی فلج کننده بر جامعه حاکم کنند در واقع آن روح جمعی را فلج می‌کنند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، افزود: با اخلاق در واقع می‌توان دست یافت که چگونه می‌توانیم رفتارمان را تنظیم کنیم تا به آن هیئت زیبای درونی دست پیدا کنیم.

وی با تأکید بر قدرت درونی و معنوی انسان، گفت: از آنجایی که فقه به بخش رفتاری انسان می‌پردازد لذا بین فقه و اخلاق ارتباط بر قرار می‌شود.

آیت الله اراکی افزود: فقه زمینه‌ساز اخلاق است و بستر اخلاق را هم در نظر و هم در عمل فراهم می‌کند.

وی در پایان ابراز داشت: ما به فقه آدابی نیاز داریم که اکنون این فقه مهجور مانده و در این مقوله مقداری ضعیف هستیم که باید بیشتر به آن پردازیم.