پیونگ یانگ اعلام کرد اقدام احتمالی آمریکا در محاصره مسیرهای دریایی کره شمالی، اعلام جنگ به این کشور است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، کره شمالی در مورد عملی شدن تهدید آمریکا مبنی بر محاصره مسیرهای دریایی این کشور هشدار داد.

پیونگ یانگ اعلام کرد چنین اقدامی از سوی واشنگتن را به منزله اعلان جنگ تلقی خواهد کرد.

کره شمالی همچنین واشنگتن را مسئول هر گونه اقدام تحرک آمیز در سوق دادن منطقه به یک جنگ هسته ای دانست.

گفتنی است دولت آمریکا پیش از این پیشنهاد محاصره مسیرهای دریایی کره شمالی را مطرح کرده اما این پیشنهاد با مخالفت چین و روسیه مواجه شده است.