حضرت آیت الله علوی گرگانی بر همکاری بیشتر خیرین برای احیاء شهر قم و زیر ساخت های سلامت و درمان و اجتماعی، تاکید کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار رئیس علوم پزشکی قم با بیان این که خوبی و بدی ها مراتب دارد و بعضی واقعا خدمت گزار ممتاز در نظام جمهوری اسلامی هستند، گفتند: بعضی خدمت به مردم، جامعه اسلامی و نظام را ارزش می دانند و به این عقیده خود هم پایبند هستند.

ایشان با بیان این که امروز شهر قم، مرکز ام القرای جهان اسلام است، اظهار داشتند: این امر القراء بودن باید باعث شود، مسئولان کشوری امتیازاتی برای آن در نظر بگیرند و توجه بیشتری به زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی قم کنند.

حضرت آیت الله علوی گرگانی بر همکاری بیشتر خیرین برای احیاء شهر قم و زیر ساخت های سلامت و درمان و اجتماعی تاکید کردند.