بیست و پنجمین سال پیش بود که پس از تشکیل ائتلافی آمریکایی برای عقب راندن رژیم بعث عراق از کویت، صدام حسین دستور حملات به چاه‌ های نفت این کشور را صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ در آستانه بیست و پنجمین سال حملات صدام به چاه‌های نفت کویت، دیدن تصاویری از این حملات خالی از لطف نیست.

به دنبال پایان جنگ هشت ساله تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، روابط صدام حسین با کویت هم متشنج شد. دلیل حمله به کویت مشکل بدهی ۳۰ میلیارد دلاری عراق به کویت اعلام شد. صدام معتقد بود چون جنگ هشت ساله به سود کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بوده‌ است، آنها باید بدهی ۳۰ میلیارد دلاری عراق را ببخشند اما کویت نپذیرفت.

به دنبال تنش در روابط دو کشور، ارتش به دستور صدام در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ (۱۹۹۰) به کویت حمله و این کشور را اشغال کرد. به دنبال آن، شورای امنیت سازمان ملل به عراق اخطار داد اما این کشور اخطار را نپذیرفت.

پس از آن در حالی که قدرت اتحاد جماهیر شوروی رو به زوال بود و تا فروپاشی آن چند ماهی بیشتر باقی نمانده بود، آمریکا در سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۱) با ائتلافی از کشورهای دیگر به کویت و سپس به عراق حمله کرد و ارتش صدام را از کویت بیرون راند.

در این زمان بود که صدام به منظور ضربه زدن به کشورهای متخاصم دستور حملات به چاه‌های نفت کویت و به آتش کشیدن آنها را صادر کرد.

تصاویر زیر را که روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده،‌ ببینید:

روایت تصویری از حملات صدام به چاه‌ های نفت کویت

روایت تصویری از حملات صدام به چاه‌ های نفت کویت

روایت تصویری از حملات صدام به چاه‌ های نفت کویت

روایت تصویری از حملات صدام به چاه‌ های نفت کویت

روایت تصویری از حملات صدام به چاه‌ های نفت کویت

روایت تصویری از حملات صدام به چاه‌ های نفت کویت

روایت تصویری از حملات صدام به چاه‌ های نفت کویت