مردم بحرین با برگزاری تظاهرات گسترده در منطقه «المصلی» مخالفت قاطعانه خود با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را اعلام کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از صوت المنامه، مردم بحرین تظاهرات گسترده ای را در محکومیت اقدام آل خلیفه در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، این تظاهرات در منطقه المصلی بحرین برگزار شد و تظاهرات کنندگان شعارهایی را علیه آل خلیفه سردادند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات از رژیم آل خلیفه خواستند تا از حمایت های خود از صهیونیستها دست بکشد.

تظاهرات کنندگان همچنین شعارهایی را در محکومیت اقدام آمریکا علیه قدس اشغالی سر دادند. آنها همبستگی کامل خود با فلسطینیان و قدس اشغالی را اعلام کردند.